Skip links

Vi är här för att hjälpa dig

Vanliga frågor

Ja. För att använda Seravi och för att organisationer ska kunna skicka information till dig måste du registrera dig och lyssna på några kanaler. Oroa dig inte, det är gratis och utan några förpliktelser.

Nej. Som en Seravianvändare – en mottagare av information – behöver du inte köpa någonting. Organisationer som använder Seravi för att skicka information är de som betalar.

Seravi är ett system som gör det möjligt för användare att ta emot information från organisationer. I en enda lättanvänd app.

Organisationer (företag, föreningar, myndigheter, osv) skapar kanaler som de presenterar på sin ”Organisationssida” i appen. Användaren väljer vilka kanaler att lyssna på. När organisationen har viktig information att skicka ut använder de Seravi för att skicka denna information till de som lyssnar på specifika kanalen. Användare får notiser – vi kallar dem Avier – från Seraviappen på sin mobila enhet. Användare kan lyssna på ett obegränsat antal kanaler och anpassa inställningar för hur vissa aviseringar tas emot.

Avier – aviseringar inom Seraviappen – ges en av tre nivåer:

Varning – Den högsta nivån. En varningsAvi har tidskänslig och mycket viktig information som du behöver läsa omedelbart. Exempel inkluderar: tsunamivarningar, sjukdomsutbrott, spridning av bränder osv.

Uppmaning – En uppmaningsAvi har viktig information som är något tidskänslig. Förmodligen inte livshotande, men du vill troligen läsa detta meddelande så snart som möjligt.

Information – En InformationsAvi har information som är relevant för ditt liv, men du behöver inte läsa den direkt. Detta kan till exempel vara ett meddelande som berättar om planerat underhåll av hissen i din portuppgång.

Använd sökfältet högst upp på skärmen och sök efter saker som är viktiga för dig. Vi rekommenderar att du börjar med myndigheter där du befinner dig: ditt län, din kommun, ditt land, men också de lokala räddningstjänsterna. Sedan rekommenderar vi att du hittar organisationer som påverkar ditt liv: din hyresvärd, arbetsplats, skola (din eller ditt barns), förskolan, gym, osv.

I appen hittar och lyssnar du på kanaler som är relevanta för ditt liv. När ny information skickas via en kanal som du lyssnar på kommer du att meddelas omedelbart.

Ja. Vi tar säkerhet på allvar. Ditt konto och ditt innehåll är skyddat. Du kan också be om att all information som vi har lagrat på dig ska skickas till din e-post. Det finns en knapp för detta i inställningsmenyn i appen.

Ingenting. Seravi är gratis för alla våra användare!

Organisationer betalar för att använda Seravi för att enkelt skicka information till människor som själva har sagt att informationen är relevant för dem.

Seravi för organisationer

Ett organisationskonto är nyckeln för att en organisation ska kunna använda Seravi. Det ger organisationen sin egen ”sida” i Seraviappen och gör att företrädare för företag, statliga enheter, ideella organisationer osv kan skicka information via Seravi.

En organisation måste ge en eller flera Seravianvändare administrativ åtkomst till kontot. Seravianvändaren loggar in på appen med sitt personliga Seravikonto (det konto som de lyssnar på kanaler som är relevanta för deras personliga liv) och om de har tillgång till ett organisationskonto finner de i appen en extra ikon där de kan administrera Organisationskontot.

Härunder är de olika nivåerna i en Seravianvändares åtkomst till ett organisationskonto.

Kontoinnehavare: Organisationen i sig är själva kontoinnehavaren.

Kontohanterare: Seravianvändaren som är ansvarig för organisationskontot (endast en användare har denna status för organisationskontot).

Kontoadministratör: Dessa Seravianvändare har tillgång till nästan alla delar av organisationskontot och kan göra ändringar i allt utom fakturering och avslutning av kontot.

Avsändare: Dessa Seravianvändare har rätt att skicka Avier med genom specifika kanaler inom en organisation.

Avier – aviseringar inom Seraviappen – ges en av tre nivåer:

Varning – Den högsta nivån. En varningsAvi har tidskänslig och mycket viktig information som du behöver läsa omedelbart. Exempel inkluderar: tsunamivarningar, sjukdomsutbrott, spridning av bränder osv.

Uppmaning – En uppmaningsAvi har viktig information som är något tidskänslig. Förmodligen inte livshotande, men du vill troligen läsa detta meddelande så snart som möjligt.

Information – En InformationsAvi har information som är relevant för ditt liv, men du behöver inte läsa den direkt. Detta kan till exempel vara ett meddelande som berättar om planerat underhåll av hissen i din portuppgång.

Ja. Vi tar säkerhet på allvar. Ditt konto och ditt innehåll är skyddat. Du kan också be om att all information som vi har lagrat på dig ska skickas till din e-post. Det finns en knapp för detta i inställningsmenyn i appen.

Inte per Avi, nej. Endast organisationer med ett organisationskonto har möjlighet att skicka en Avi genom kanalerna på sitt konto. Seravi är en prenumerationstjänst så dessa organisationer debiteras varje månad för att ha kontot aktivt.

En användare är alla som har skapat ett individuellt användarkonto hos Seravi.

Ta kontakt med oss

Team Seravi står redo att hjälpa dig!